11 ทีมฟุตซอล ยื่นหนังสือ ส.บอล ขอความชัดเจนแข่งลีกอาชีพ

ฟุตซอล 2

11 สโมสร ในการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก เดินทางเข้ายื่นหนังสือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ  เพื่อขอความชัดเจนการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกอาชีพ

ตัวแทน 11 สโมสร ในการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ประกอบด้วย การท่าเรือ ฟุตซอล, แคท เอฟซี, ห้องเย็นท่าข้าม, แบงค็อก บีทีเอส เอฟซี, ราชนาวี, ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน, บางกอก ซิตี้, สุราษฏร์ธานี, ราชภัฏเพชรบุรี, นนทบุรี ฟุตซอลคลับ และแบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด ร่วมกันลงนามยื่นหนังสือพร้อมเข้าพบ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เพื่อหารือปัญหา และอุปสรรคในการจัดการแข่งขันฟุตซอลลีกอาชีพ

โดยทั้ง 11 สโมสร ได้หารือร่วมกัน และลงนามเห็นชอบเพื่อยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และเดินทางไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งมี นายมนูญ อุทะกะวารี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศฯ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือเพื่อนำเรียนข้อเท็จจริง ถึงปัญหาสำคัญ และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในฟุตซอลลีกอาชีพของประเทศ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการจัดการแข่งขันของฝ่ายจัดการแข่งขัน โดยมีหลายสาเหตุปัจจัยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงพัฒนา จากฝ่ายจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น และหากปล่อยไว้เหมือนเช่นที่ผ่านมาจะก่อให้เกิดผลกระทบ ความเสื่อมเสีย ความเชื่อมั่น ตลอดจนภาพลักษณ์ ที่ดีของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จากการหารือร่วมกันของสโมสรสมาชิก มีประเด็นปัญหาสำคัญ ดังนี้

1. สโมสรสมาชิกขาดความเชื่อมั่นในการจัดการแข่งขัน อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทับซ้อนระหว่างฝ่ายจัดการแข่งขัน กับ สโมสรสมาชิกบางสโมสร อาจเป็นไปในลักษณะที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ทั้งบุคลากรของฝ่ายจัดการแข่งขัน กับบุคลากรของบางสโมสรที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ทำให้เกิดความสงสัยและความไม่มั่นใจมาโดยตลอด เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการจัดการแข่งขันในแต่ละฤดูกาล

2. สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สโมสรสมาชิกควรจะได้รับตามมาตรฐานของลีกฟุตซอลอาชีพ ที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจนจากฝ่ายจัดการแข่งขัน เช่น สิทธิประโยชน์จากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น

3. ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนจากฝ่ายจัดการแข่งขัน ที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจน มีลักษณะการเบิกจ่ายเป็นสองงวด และ มีการจ่ายเกินกรอบเวลา ไม่เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างฝ่ายจัดการแข่งขัน กับ สโมสรสมาชิก และทำให้เกิดความสงสัยในการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายจัดการแข่งขัน ที่มีหน้าที่ต้องเบิกจ่ายให้สโมสรสมาชิกอย่างตรงไปตรงมา ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภายในของทุกสโมสร โดยไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น ปัญหาในลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมทุกฤดูกาล เหตุใดฝ่ายจัดการแข่งขันจึงมิเคยสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานประการนี้และเบิกจ่ายให้ตรงตามกรอบเวลาได้เลย

4. เงินรางวัลจากการแข่งขันของฤดูกาลที่ผ่าน ๆ มา มีลักษณะการเบิกจ่ายที่ล่าช้าผิดปกติ มียอดติดค้างสโมสรสมาชิก และการเบิกจ่ายมีลักษณะไม่ตรงกับยอดเงินรางวัลจริงที่สโมสรจะได้รับ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องในทางกฎหมาย กระทบกับการคำนวณภาษีที่ถูกต้องของแต่ละสโมสรซึ่งเป็นนิติบุคคล

5. การกำหนดโปรแกรมการแข่งขันของฝ่ายจัดการแข่งขันไม่มีความชัดเจน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของทุกสโมสร โดยได้มีการเรียกร้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนจากสโมสรสมาชิกในหลายโอกาสของการประชุม แต่กลับไม่ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นแต่อย่างใด

6. ปัญหาการมีส่วนร่วมของสโมสรสมาชิกกับฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อร่วมกันพัฒนาวงการฟุตซอลของประเทศ หลายครั้งที่สโมสรสมาชิกมีความเห็นชอบร่วมกัน มีมติจากการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการ โดยฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผู้จัดการประชุม แต่มิได้นำมติหรือความเห็นชอบร่วมกันจากที่ประชุมไปดำเนินการให้ถูกต้อง กลับมีพฤติกรรมในลักษณะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขมติ ระเบียบ กติกา วิธีปฏิบัติบางประการตามอำเภอใจ โดยไม่ได้หารือกับสโมสรสมาชิก และ บางกรณีมีลักษณะขัดแย้งกับมติการประชุมร่วมกัน เมื่อสโมสรสมาชิกโต้แย้งหรือไม่เห็นชอบด้วย ฝ่ายจัดการแข่งขันมักกล่าวอ้างว่าเป็นอำนาจฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายเดียว จึงเป็นเหตุให้สโมสรสมาชิกไม่มีความเชื่อมั่นว่าฝ่ายจัดการแข่งขันจะธำรงรักษาความยุติธรรม ความโปร่งใส ความจริงใจต่อสโมสรสมาชิกได้ และ การใช้อำนาจใด ๆ ก็ควรเป็นไปตามความถูกต้อง ตามกรอบกฎหมาย ยุติธรรม และ โปร่งใส จึงจะถือว่าเป็นอำนาจที่ควรแก่การยอมรับ มิเช่นนั้นแล้วจะถือว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ

จากปัญหาสำคัญดังกล่าวข้างต้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากยาวนานมาหลายปี ที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน ไม่เคยแสดงถึงความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่งในอนาคตจะเกิดปัญหา และผลกระทบ สร้างความเสียหายแก่วงการฟุตซอลไทย ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ความไว้วางใจระหว่างสโมสรสมาชิก กับฝ่ายจัดการแข่งขัน ส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีม เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละฤดูกาล และ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนงบประมาณ จนเป็นปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินและหวังว่า สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ตามที่ได้นำเรียนมาข้างต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสโมสรสมาชิกในฟุตซอลลีกของประเทศ และร่วมมือกันพัฒนาให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ต่อไป

ข่าวบอลล่าสุด